Get In Touch

Find Us

  • Office : No.26, Ln.178,Zhongxi Rd., Xihu Township, Changhua County 514,Taiwan
  • Email : jia.yng@jiayng-bracup.com.tw
  • TEL : +886 4 882 3917
  • FAX : +886 4 882 3913

Social Media